Luyện đọc tiếng Anh

3 Essentials For Success: Sleep, Exercise And Positive Thinking

Sometimes, when it comes to achieving success in both your professional and personal life, focusing on the most basic, simple priorities is the most beneficial thing that you can do. When you give your body and mind the things they need to excel, good results will follow. No matter what you are hoping to achieve …

3 Essentials For Success: Sleep, Exercise And Positive Thinking Đọc tiếp »

3 Essentials For Success

11 BLOGS TO INSPIRE A LIFE OF SIMPLICITY AND MINIMALISM

This post is copied from www.theclassysimplelife.com (original link) Do you have a wise friend that’s always inspiring you with new things? With her new approaches to living an amazing life? And lifting you up, inspiring you to be your best? Of course you do. She’s your bestie. Your go to when you’re in a pinch. So why …

11 BLOGS TO INSPIRE A LIFE OF SIMPLICITY AND MINIMALISM Đọc tiếp »

Dairy Of A Wimpy Kid 01: A Novel In Cartoons (ebook)

Đây là một trong những cuốn sách ưa thích của Ad, nên hôm nay muốn chia sẻ đến các bạn cùng đọc và thưởng thức. Thật ra cuốn sách này viết cho tuổi của các bạn học sinh cấp 2, nhưng tuy vậy, người lớn rồi như chúng ta đọc cũng rất hay. Vừa để …

Dairy Of A Wimpy Kid 01: A Novel In Cartoons (ebook) Đọc tiếp »

Bài phát biểu của Steve Jobs tại ĐH Stanford 2015 (English & Vietnamse)

Bài phát biểu của Steve Jobs tại ĐH Stanford năm 2015 (English & Vietnamese) Steve Jobs – một tượng đài công nghệ của thế giới. Những điều ông nói, những gì ông làm vẫn luôn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và không thể phai mờ. Sau đây là toàn văn bài diễn văn mà …

Bài phát biểu của Steve Jobs tại ĐH Stanford 2015 (English & Vietnamse) Đọc tiếp »