dandelion, flower, waterdrop

180 câu chuyện song ngữ Anh-Việt 6 cấp độ – 4000 từ thiết yếu

Current Status
Not Enrolled
Price
Liên hệ
Get Started

Người mua khóa học mới có thể thấy nội dung của khóa học này

  • Tổng cộng có 180 câu chuyện thuộc nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống từ dễ đến khó theo cấp độ;
  • 6 cấp độ – Mỗi cấp độ gồm 30 câu chuyện
Scroll to Top