180 câu chuyện song ngữ với 4000 từ thiết yếu

Current Status
Not Enrolled
Price
399k
Get Started

Chỉ người mua mới có thể học toàn bộ nội dung của khóa học này.

  • Tổng cộng có 180 câu chuyện thuộc nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống từ dễ đến khó theo cấp độ;
  • 6 cấp độ – Mỗi cấp độ gồm 30 câu chuyện.

Related Courses