field, morning, sunrise

SE 1 – Bảng phiên âm & từ vựng thông dụng

Current Status
Not Enrolled
Price
Liên hệ
Get Started

Khóa học chỉ dành cho học viên của Susi English
– Biết cách đọc từng âm trong bảng phiên âm quốc tê (có hướng dẫn khẩu hình miệng chi tiết)
– Học các từ vựng thông dụng theo chủ đề dùng trong cuộc sống hàng ngày (để học và tra cứu)

Những bài học có nhãn “Sample lesson” là những bài học thử, mời bạn vào học trải nghiệm nhé.

Course Content