SE 3 – Listening Practice Through Dictation

Current Status
Not Enrolled
Price
299k
Get Started

Chọn những bài học có nhãn ‘Sample Lesson” để học thử nhé

  • Lưu ý: Chỉ 14 bài học đầu tiên (từ Unit 1 đến Unit 14) có video hướng dẫn luyện phát âm, từ bài học Unit15 đến hết chỉ có audio, text và bản dịch thôi nhé.

Cách học

  • Bước 1: đọc bằng mắt và dịch, tra từ điển những từ mới.
  • Bước 2: xem bản dịch để kiểm tra lại xem đã dịch đúng chưa.
  • Bước 3: nghe và nhìn lời thoại
  • Bước 4: nghe và không nhìn lời thoại.
  • Bước 5: copy file âm thanh của bài nghe vào điện thoại hoặc loa nghe nhạc, bật lên và mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi có thể để có thể nghe được nhiều nhất. (phần này rất quan trọng để giúp tăng tốc quá trình học tiếng Anh, tích lũy đầu vào)

Course Content

L1 - Nature and the environment
L1 - Science and Technology
L1 - Art and Culture
L1 - Leisure and Entertainment
L1 - School and Family
L1 - People and Work
L1 - Sport and Health
L1 - Travel and Transport
L2 - Nature and the Environment
L2 - Science and Technology
L2 - Art and Culture
L2 - Leisure and Entertainment
L2 - School and Family
L2 - People and Work
L2 - Sports and Health
L2 - Travel and Transport
L3 - Nature and the Environment
L3 - Science and Technology
L3 - Art and Culture
L3 - Leisure and Entertainment
L3 - School and Family
L3 - People and Work
L3 - Sports and Health
L3 - Travel and Transport
L4 - Nature and the Environment
L4 - Science and Technology
L4 - Art and Culture
L4 - Leisure and Entertainment
L4 - School and Family
L4 - People and Work
L4 - Sports and Health
L4 - Travel and Transport

Related Courses