Khóa học Online cho người mất gốc

Hãy chọn ngay khóa học phù hợp với bạn bên dưới để bắt đầu học nhé

Bạn có thể chọn khóa học theo danh mục bên dưới:
– Tag “Chỉ dành cho học viên”: Là những khóa học chỉ dành cho học viên được nhận học với Susi English mới được cung cấp tài khoàn để vào học, và sẽ được tư vấn, hỗ trợ sửa bài trong suốt quá trình học, nhằm giúp người học không bị bơ vơ lạc lõng, không biết hỏi ai khi gặp khó khăn như khi tự học một mình.
– Tag “Học thêm”: Là những khóa học dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả học viên và không phải là học viên được nhận học tại Susi English đều có thể mua và tự học. Những khóa học này chỉ học theo bài học được làm sẵn chứ không được hỗ trợ sửa bài trong quá trình học.
– Tag “Miễn phí”: Là những khóa học miễn phí dành cho tất cả mọi người.

  • Những bài học trong các khóa học có nhãn “SAMPLE LESSON” là những bài học thử của khóa học, mời bạn vào học trải nghiệm nhé.
Chỉ dành cho học viên
water, sunlight, reflection

SE 0 – Học cách học tiếng Anh

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
field, morning, sunrise

SE 1 – Bảng phiên âm & từ vựng thông dụng

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
lake, nature, travel

SE 2 – Luyện câu thông dụng 1

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
lake, rocks, forest

SE 2 – Luyện câu thông dụng 2

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
road, landscape, autumn

SE 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn 1

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
flower, blue flowers, garden

SE 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn 2

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
sky, clouds, cumulus

SE 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn 3

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
leaves, nature, autumn

SE 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn 4

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
tealights, prayer, tea candles

SE 4 – Luyện nghe nói phản xạ

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Miễn phí
hut, fog, nature

Phát âm Anh-Mỹ

Khóa học miễn phí dành cho mọi người

Must Learn
dandelion, flower, waterdrop

180 câu chuyện song ngữ với 4000 từ thiết yếu

Giá: 399k

Scroll to Top