Sưu tầm

3 Essentials For Success: Sleep, Exercise And Positive Thinking

Sometimes, when it comes to achieving success in both your professional and personal life, focusing on the most basic, simple priorities is the most beneficial thing that you can do. When you give your body and mind the things they need to excel, good results will follow. No matter what you are hoping to achieve …

3 Essentials For Success: Sleep, Exercise And Positive Thinking Đọc tiếp »

3 Essentials For Success

12 bài luyện khả năng tập trung từ năm 1918

Giống như các cơ bắp khác trong cơ thể, bộ não của bạn cũng cần tập thể dục hàng tuần để tăng cường sức mạnh tập trung và chú ý. Tâm trí bạn liên tục chạy từ chuyện này sang chuyện khác? Bạn khó mà tập trung vào một điều gì đó trong vài phút? …

12 bài luyện khả năng tập trung từ năm 1918 Đọc tiếp »