Giới thiệu

Nếu bạn đã từng học nhiều tài liệu tiếng Anh, thử nhiều phương pháp, hoặc thậm chí tham gia nhiều lớp học tiếng Anh nhưng vẫn không đạt được kết quả như bạn mong muốn. Thì có thể vấn đề không nằm ở tài liệu, phương pháp hay thầy cô, mà nó nằm bên trong chính con người bạn.

Mình từng nghe một câu nói của Tony Robbins – một diễn giả, tác giả và nhà kinh doanh nổi tiếng thế giới nói một câu đại ý rằng: 

“80% của sự thành công trong cuộc sống nằm ở yếu tố tâm lý (bên trong con người bạn), và 20% còn lại nằm ở những yếu tố bên ngoài (như phương pháp, tài liệu, và thầy cô)”. 

(Nguồn: https://www.tonyrobbins.com/stories/coaching/the-psychology-of-a-winner/)

Và với trải nghiệm của chính bản thân, thì mình tin vào điều đó là đúng.

Vậy vấn đề trong việc học tiếng Anh của bạn có thể cũng nằm ở yếu tố tâm lý đó, nếu mà bạn không biết để giải quyết nó trước, thì cho dù bạn có học tài liệu hay phương pháp gì, hay học ở đâu, thì vẫn không thể đạt được mục tiêu tiếng Anh của mình được.

Vậy chúng ta hãy cùng lần lượt đi phân tích xem những yếu tố tâm lý đó là gì, và tại sao nó ảnh hưởng, và ảnh hưởng như thế nào đến việc học tiếng Anh của bạn nhé.

Let’s go!