Khóa học Online cho người mất gốc

Hãy chọn ngay khóa học phù hợp với bạn bên dưới để bắt đầu học nhé

Bạn có thể chọn khóa học theo danh mục bên dưới:
– Tag “Chỉ dành cho học viên”: Là những khóa học chỉ dành cho học viên được nhận học với Susi English mới được cung cấp tài khoàn để vào học, và sẽ được tư vấn, hỗ trợ sửa bài trong suốt quá trình học, nhằm giúp người học không bị bơ vơ lạc lõng, không biết hỏi ai khi gặp khó khăn như khi tự học một mình.
– Tag “Học thêm – Tự học”: Là những khóa học dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả học viên và không phải là học viên được nhận học tại Susi English đều có thể mua và tự học. Những khóa học này chỉ học theo bài học được làm sẵn chứ không được hỗ trợ sửa bài trong quá trình học.
– Tag “Miễn phí”: Là những khóa học miễn phí dành cho tất cả mọi người.

  • Những bài học trong các khóa học có nhãn “SAMPLE LESSON” là những bài học thử của khóa học, mời bạn vào học trải nghiệm nhé.
Chỉ dành cho học viên
water, sunlight, reflection

SE Giai đoạn 0 – Học cách học tiếng Anh

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Xem chi tiết

Chỉ dành cho học viên
field, morning, sunrise

SE Giai đoạn 1 – Bảng phiên âm & từ vựng thông dụng

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Xem chi tiết

Chỉ dành cho học viên
lake, nature, travel

SE Giai đoạn 2 – Luyện câu thông dụng 1

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Xem chi tiết

Chỉ dành cho học viên
lake, rocks, forest

SE Giai đoạn 2 – Luyện câu thông dụng 2

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Xem chi tiết

Chỉ dành cho học viên
road, landscape, autumn

SE Giai đoạn 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Xem chi tiết

Chỉ dành cho học viên
flower, blue flowers, garden

SE Giai đoạn 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn 2

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Xem chi tiết

Chỉ dành cho học viên
sky, clouds, cumulus

SE Giai đoạn 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn 3

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Xem chi tiết

Chỉ dành cho học viên
leaves, nature, autumn

SE Giai đoạn 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn 4

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Xem chi tiết

Chỉ dành cho học viên
tealights, prayer, tea candles

SE Giai đoạn 4 – Luyện nghe nói phản xạ Level 1

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Xem chi tiết

Coming soon
road, nature, travel

SE Giai đoạn 4 – Luyện nghe nói phản xạ Level 2

Khóa học này chỉ dành cho học viên

Xem chi tiết

Miễn phí
hut, fog, nature

Phát âm Anh-Mỹ

Khóa học miễn phí dành cho mọi người

Vào học ngay

Học thêm - Tự học
dandelion, flower, waterdrop

Câu chuyện tiếng Anh 6 cấp độ – 4000 từ thiết yếu

Giá: 399k

Xem chi tiết

Học thêm - Tự học
cat, kitten, pet

Tài liệu luyện Shadowing

Giá: 597k

Xem chi tiết


Scroll to Top