1000 useful words

“1000 useful words” dành cho các bé chưa biết đọc hoặc đang làm quen với việc học đọc, viết, làm quen với những từ vựng cơ bản trong tiếng Anh. Hầu hết trong sách là những bức tranh vui vẻ minh họa cho danh, động, tính từ, giúp trẻ mở rộng vốn từ vựng và kiến thức. Chủ đề từ thân thuộc như Body, Friends and family, Things to wear,… đến những thứ xa hơn như In the yard, Around the farm, river, lake,…

Sau mỗi 4 chủ đề từ vựng, sách còn có thêm những câu truyện ngắn, lồng ghép từ vựng trong hoàn cảnh phù hợp giúp con luyện kỹ năng viết câu, đọc đoạn văn dài. Ngoài ra, sách còn hướng dẫn tạo ra nhiều hoạt động tương tác giữa phụ huynh và con, những cách phụ huynh có thể gợi ý, chỉ dẫn con học từ vựng mới.

Chúc phụ huynh và các bé vừa học vừa chơi vui vẻ ^^