Ngày thứ 2

14. Can I take a message?Có cần tôi chuyển lời không ?
15. Can I take a rain check?Cậu có thể mời mình bữa khác được không?
16. Can I take your order?Ông muốn chọn món chưa ?
17. Can you give me a wake-up call?Cậu có thể gọi điện đánh thức mình dậy không?
18. Can you give me some feedback?Anh có thể nêu một vài đề nghị cho tôi được không ?
19. Can you make it?Cậu có thể tới được không?
20. Can I have a word with yo u?Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không ?
21. Cath me later.Lát nữa đến tìm tôi nhé !
22. Cheer up!Vui vẻ lên nào/ Phấn khởi lên nào !
23. Come in and make yourself at home.Xin mời vào, đừng khách sáo !
24. Could I have the bill,please?Xin cho xem hóa đơn tính tiền ?
25. Could you drop me off at the airport?Cậu có thể chở mình đến sân bay được không?
26. Could you speak slower?Anh nói chậm lại một chút được không?
27. Could you take a picture for me?Có thể chụp hình giúp tôi không ?
28. Did you enjoy your flight?Chuyến bay của ông vui vẻ chứ ?
29. Did you have a good day today?Hôm nay vui vẻ không?
30. Did you have a nice holiday?Kì nghỉ của cậu vui vẻ chứ?
31. ưDid you have fun?Cậu chơi vui vẻ chứ ?
32. Dinner is on me.Bữa tối tôi mời .
33. Do you have a room ava ilable?Chỗ các ông còn phòng trống không ?
34. Do you have any hobbies?Anh có sở thích gì không?
35. Do you have some change ?Cậu có tiền lẻ không?
36. Do you mind my s moking?Tôi hút thuốc có phiền gì không ạ ?
37. Do you often work out?Anh thường xuyên rèn luyện thân thể
38. Do you speak English?Cậu biết nói tiếng Anh không?
39. Don’t be so modest.Đừng khiêm tốn thế .