uni

Chỉ dành cho học viên
water, sunlight, reflection

SE 0 – Học cách học tiếng Anh

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
field, morning, sunrise

SE 1 – Bảng phiên âm & từ vựng thông dụng

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
lake, nature, travel

SE 2 – Luyện câu thông dụng 1

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
lake, rocks, forest

SE 2 – Luyện câu thông dụng 2

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
road, landscape, autumn

SE 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn 1

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
flower, blue flowers, garden

SE 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn 2

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
sky, clouds, cumulus

SE 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn 3

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
leaves, nature, autumn

SE 3 – Luyện hội thoại, đoạn văn 4

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Chỉ dành cho học viên
tealights, prayer, tea candles

SE 4 – Luyện nghe nói phản xạ

Khóa học này chỉ dành cho học viên của Susi English

Miễn phí
hut, fog, nature

Phát âm Anh-Mỹ

Khóa học miễn phí dành cho mọi người

Must Learn
dandelion, flower, waterdrop

180 câu chuyện song ngữ với 4000 từ thiết yếu

Giá: 399k

Scroll to Top