NỀN TẢNG CHO KHÔNG GIAN LÀM VIỆC SỐ

Giúp nhóm hoàn thành nhiều việc hơn

Một phương thức làm việc mới

MyXteam tối đa hóa sức mạnh đội nhóm

MYXTEAM LÀ GÌ?

myXteam là giải pháp công nghệ giúp đội nhóm cùng nhau làm việc hiệu quả hơn, myXteam ghi nhớ, lưu trữ nhắc nhở công việc cho từng thành viên, nhờ đó họ không cần dùng đến email, hay tốn thời gian cho những cuộc họp.

Với nền tảng chat được kết hợp myXteam giúp nhóm thống nhất thông tin không còn tình trạng lạc trôi khi làm việc nhóm.

Sự đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị IOS, Android giúp nhóm linh hoạt trao đổi thông tin làm việc dù ở bất kể nơi nào.

myXteam mang đến một phương thức làm việc nhóm hiện đại.

TÍNH NĂNG GIÚP NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QỦA

Trong hơn 4 năm qua chúng tôi luôn lắng nghe và tổng hợp ý kiến đóng góp từ nhóm làm việc để tạo ra một nền tảng công nghệ giúp mọi người cùng nhau làm việc hiệu quả, hạnh phúc