cat, kitten, pet

Tài liệu luyện Shadowing

Current Status
Not Enrolled
Price
597k
Get Started
This course is currently closed

Người mua khóa học mới có thể thấy nội dung của khóa học này

Tập hợp hàng trăm video được sắp xếp theo cấp độ và theo chủ đề để bạn luyện shadowing (nhại theo), giúp bạn cải thiện và nâng cao kỹ năng nghe nói một cách vượt bậc, sớm làm chủ được tiếng Anh

Scroll to Top