ĐẶT MỤC TIÊU

Đó là những ngày đầu của hành trình học tiếng Anh, hành trình theo đuổi con đường tôi chọn (là Dave tự chọn chứ không phải bố mẹ hay ai khác chọn thay). Sau khi kết thúc kì thực tập công nhân hồi đầu năm 4 của Khoa Cơ Khí Đọc tiếp…